Tereza Kunešová
Karel Kosík:
kos, vědec, oportunista

14. 11. 2016

Pro náhlé zdravotní potíže přednášející byla přednáška bohužel zrušena. 

Anotace
Cílem tohoto příspěvku je představit osobu Karla Kosíka, seznámit posluchače s jeho dílem a nastínit vzájemnou provázanost vlivu jeho díla na jeho život. Pozornost bude věnována i perzekuci Kosíka ze strany tehdejší komunistické strany a dozorujících orgánů státní bezpečnosti tak, jak ji lze vysledovat nejen z výpovědí pamětníků, ale i z popisu událostí zaznamenaných v oficiálních pramenech.

2016-11-14-kunesovatereza-plakat