Tomáš Kufa
Psychologická diagnostika na psychiatrii: Mezi nemocí a osobním svérázem
31. 10. 2016

Anotace
„Byl jsem poučen o tom, že netrpím duševní nemocí v pravém slova smyslu, ale určitou charakterovou a temperamentovou odchylkou, která se může projevovat různými patologickými projevy…“ je v různých formulacích jedno z častých a někdy opomíjených souvětí na konci propouštěcích zpráv z psychiatrie. Co je tedy duševní nemoc v pravém slova smyslu a co již není? Cílem příspěvku je představit praxi psychologa na psychiatrii a poukázat na výzvy, kterým čelí při psychologické diagnostice. Může přispět k diagnostice schizofrenie, poruchy osobnosti a jiných nemocí, poruch a odchylek a jak a s jakými dopady?

2016-10-31-kufatomas-plakat