5,5×11
Roman Szomolai
Experimentální dialog
03. 10. 2016

Anotace
Dialog je běžnou součástí akademického i neakademického života. Není proto divu, že existuje značné množství rozličných přístupů k němu. Mnohým z nich se ale nedostává dostatečné pozornosti.

Experimentální dialog pod vedením Romana Szomolaie tedy nabízí jedinečnou příležitost si takový alternativní přístup vyzkoušet. Cílem našeho setkání tedy bude tzv. Bohmův dialog. Ten je založen na myšlence plynulé a dynamické konverzace, která se snaží vnímat všechna stanoviska rovnocenně a bez apriorně negativních postojů. A dosáhnout tak vzájemnému porozumění a shodě všech zúčastněných.

plakat3-10