Lukáš Likavčan
Práce, práce, práce
10. 10. 2016

Anotace
Práce produktivní, práce neplacená, práce reproduktivní, práce placená, práce jako naplňování potřeb, práce jako seberozvoj, práce jako socializace, práce jako vykořisťování, práce jako disciplinace, práce jako žádost, práce jako nutnost, práce matka pokroku, práce emancipující, práce zničující, práce fyzická i intelektuální… Práce je jedním z nejbohatších pojmů (nejen) současné filosofie. Co vlastně znamená a hlavně co znamenat může? Existuje společnost a ekonomika po práci? Je práce nutnou součástí každé společnosti? Jak souvisí práce a hodnota (ekonomická, etická, politická nebo společenská)? Tato přednáška bude malou výpravou do členitého terénu oné bohaté sítě pojmů, jenž se kolem práce rozprostírá. Hlavními myšlenkovými oporami nám v tom bude soudobá (post-)marxistická, feministická a environmentální filosofie, rovněž jako módní politická teorie akceleracionismu.

Záznam přednášky zde:


2016-10-10-brak-likavcanlukas-plakat