Hana Řehulková
Objektivní estetika Karla Čapka
09. 05. 2016

Anotace
Přesto, že je přinejmenším sporné, zda lze řadit Karla Čapka mezi představitele české filozofie, filozofické aspekty jeho tvorby a myšlení jsou opakovaně předmětem zájmu i filozofických odborných studií. Ty se zaměřují zpravidla na témata (vycházející nejčastěji z odkazů na jeho práci Pragmatismus čili filozofie praktického života) jako jsou Čapkovy názory na otázky gnoseologické a axiologické, vymezování se vůči relativismu, nebo hledání racionality ve smyslu Masarykova kritického realismu s přesahem k otázkám obecně humanistickým. V pozadí však zůstává jeho disertační práce Objektivní metoda v estetice se zřením k výtvarnému umění, která však předznamenává jeho budoucí filozofický vývoj a současně vzácně uceleně zkoumá problém subjektivismu a objektivismu v estetice. Právě této části Čapkovy práce proto bude věnována tato přednáška.

2016-05-09-BRAK-PLAKÁT-HŘ