Jana Podroužková
Egon Bondy a transhumanismus
14. 03. 2016

Anotace
Egon Bondy se v české filosofii proslavil především dvěma na sebe navazujícími díly, Útěchou z ontologie a Juliinými otázkami. Právě Juliiny otázky jsou hlavním textem, který Bondyho tematicky pojí s ideami některých odvětví transhumanismu. Jedná se o pozoruhodné ontologické zdůvodnění myšlenky transformace člověka, kde si Bondy jako jeden z prvních myslitelů uvědomuje možný budoucí vývoj světa, který zdaleka není ukončen lidstvem a kde se následníky člověka stanou artificiální bytosti zbavené biologických omezení. Pokouší se vymezit místo a roli člověka ve vesmíru, zabývá se otázkou smyslu lidské existence a důsledky svých hypotéz pro sféru morálních hodnot.

2016-03-14-JP-plakát