Tomáš Zelenka
Etika a náboženství ve filosofii Františka Mareše
07. 03. 2016

Anotace
Český idealistický filosof František Mareš vyšel ve svých etických úvahách z Kantovy Kritiky praktického rozumu: přijal především pojetí autonomní etiky a požadavek odloučení mravnosti od pojmu blaženosti. Mravnost vyvěrá z lidského nitra, kde však nepůsobí ve formě rozumového imperativu, ale jako mravní cit prostředkující mezi lidskou duší a životní silou (ideálním světovým činitelem). Tuto životní sílu pak Mareš ztotožňuje s Bohem. Etika tak vlastně splývá s náboženstvím, jehož cílem je rozvoj kultury na mravním základě. Úkolem jednotlivých konfesí je potom přibližování se takovému ideálnímu náboženství.

2015-11-23-IP-plakát