Tomáš Ondráček & Jan Štěpánek
Nástin systému adaptivní logiky
7. 12. 2015

Anotace
V dějinách není ojedinělé, že vědci pracují s teoriemi, které nejsou konzistentní. Například Antoine Lavoiser píše, že zkoumá plyn, který je vzduch a zároveň není vzduch. Přitom tyto nekonzistentní teorie nezabraňují vědcům, aby z nich odvozovali určité závěry a jiné odmítali. Takovéto postupy ale nelze v klasické logice zachytit. Možnost popisu naopak dává systém adaptivní logiky, jehož představení je cílem zamýšlené přednášky. V jejím rámci tedy budou vysvětleny základní rysy adaptivní logiky, jako je nemonotónnost, dynamika atd. Zároveň budou ukázány i některé možnosti jejího využití.

2015-12-07-TO&JŠ-plakát