Ivo Pezlar
Přežití nejelegantnějšího aneb na vzhledu logického systému taky záleží
23. 11. 2015

Anotace
Konkrétnímu vzhledu logických systémů se obecně nevěnuje příliš pozornosti. V přednášce se ale pokusím ukázat, že způsob reprezentace může mít mnohem větší vliv na to, jak s logikou pracujeme, než by se na první pohled mohlo zdát. Zaměřím se na tři témata, a to (1) vývoj jazyka logických systémů (konkrétně predikátové logiky), (2) reprezentace významu pomocí pravidel (konkrétně v rámci Gentzenova systému přirozené dedukce) a (3) vliv reprezentace na naši představivost a praktické důsledky (konkrétně elektromechanizace uvažování a rozvoj počítačů).

2015-11-23-IP-plakát