Zdeněk Trávníček
Logika, x-phi a confirmation bias
09. 11. 2015

Anotace
Přednáška se bude zabývat možností použití formálně-logických postupů při modelování situace, kdy do argumentace vstupuje confirmation bias. Nejprve bude zkoumáno, zda (a případně jak) je možno překonat mezeru mezi tzv. čistou logikou a aplikovanou logikou pomocí Krieselova squeezing argumentu. Následně bude krátce představen confirmation bias a zkoumáno, zda
(a případně jak) je možno jej chápat jako deduktivní argumentační krok prostřednictvím non-monotónní preferenční logiky. Ve vztahu k tomuto chápání bude rozlišen normativní a quasi-normativní import preferenční logiky pro hodnocení tohoto argumentačního kroku. Obecným cílem přednášky je nastínit možnosti použití logiky v rámci x-phi.

2015-11-09-ZT-plakát