Iva Svačinová
Argument(y) z reciprocity
26. 10. 2015

Anotace
Argument z reciprocity je argument, v němž je navrhováno nějaké jednání „na oplátku“ za obdržené: „Měl bys za mě dneska zaplatit kávu, protože já jsem ji platil za tebe minulý týden.“ Takový argument do svých typologií zařadily dvě významné argumentační teorie: nová rétorika a pragma-dialektika. Ve svém příspěvku vycházím ze zkoumání toho, jak obvykle chápeme reciprocitu. Navrhuji obecné schéma tohoto argumentu. Můžeme vyžadovat na oplátku něco úplně jiného, než jsme sami poskytli? Za jakých okolností jsme povinni oplácet? A patří mezi reciproční principy i apel na solidaritu? Ukážu, že nová rétorika a pragma-dialektika nabízejí zcela odlišně pojaté argumenty, které ovšem odrážejí naše intuitivní dvojí chápání reciprocity: jako vzájemný vztah a vzájemný akt. Vzhledem k tomu je třeba rozvíjet odlišné nástroje pro jejich hodnocení.

2015-10-26-SI-plakát