Zuzana Rybaříková
Jak je důležité míti členy: Russellova teorie deskripcí vs. Leśniewského pojetí jmen
12. 10. 2015

Anotace
Když se Stanislaw Leśniewski dočetl o Russellově paradoxu, patrně netušil, že tato antinomie ovlivní celou jeho další akademickou dráhu. Podle zachovaných biografických črt se Leśniewski domníval, že antinomii snadno a rychle vyřeší. Řešení této antinomie pak věnoval několik let svého života. Nedospěl přitom k Russellovské teorii typů, ale k formulaci zcela nového systému logiky, na kterém by podle něj mohla být založena matematika. Jednou z charakteristik tohoto systému je jeho závislost na polštině. Důležitý operátor „e“ byl Leśniewským popsán jako polské „jest“. Polština (stejně například jako čeština) nepoužívá určité a neurčité členy v takovém množství jako angličtina nebo němčina. Proto se liší Leśniewského pojetí jmen zásadním způsobem od Russellovy teorie deskripcí.

2015-10-12-BRAK-Rybaříková,Zuzana