Petra Chudárková
Je utilitarismus pouze pro psychopaty?
11. 05. 2015

Anotace
Lidé vyznačující se vyšší mírou psychopatických rysů vykazují v porovnání s běžnými jedinci větší tendenci klonit se v případě osobních morálních dilemat k utilitárnímu řešení. Na základě výzkumu neurálních věd se zdá, že tento rozdíl je způsoben odlišnou mírou aktivace mozkových oblastí, které hrají klíčovou roli při utváření morálních soudů. Cílem příspěvku bude popsat, jakým způsobem probíhá z pohledu neurovědy morální usuzování jak u zdravých jedinců, tak u osob s antisociální poruchou, a zároveň se pokusit zodpovědět otázku, jak (a zdali vůbec) můžeme tyto poznatky aplikovat v oblasti normativní etiky.plakát_chudárková