Vojtěch Zachník
Jak sdílená znalost napomáhá koordinaci?
04. 05. 2015

Anotace
Při setkávání se s druhými čelíme různým druhům situací od konfliktů, kde můžeme přijít k újmě, zatímco druhý získává vše, po koordinace, v nichž se cíle jednání zúčastněných jedinců shodují. Sociální interakce druhého typu vyžadují k úspěchu nejen ochotu aktérů spolupracovat, ale také řadu dalších podmínek, které koordinaci napomáhají nebo dokonce neopominutelně determinují. Tradičně bývá za jednu z těchto podmínek považována i sdílená znalost (common knowledge). Příspěvek se nejprve zaměřuje na vyjasnění pojmu sdílené znalosti, kterýžto nabýval odlišných významů (počínaje Lewisovým neformálním vymezením v Convention, 1969), a poté mapuje roli sdílené znalosti v koordinačních situacích.

plakát_zachník