Robin Kopecký
Pátý Bentham
20. 04. 2015

Anotace
V přednášce představím naturalistickou interpretaci utilitarismu Jeremyho Benthama, uvedu historický rámec principu užitku a jeho důkaz se zřetelem na lidské motivace, které jsou užity v části důkazu principu užitku. Ačkoliv je Benthamova psychologie redukcionistická, tak má silnou vysvětlující schopnost. Centrální tezí příspěvku je pojetí morální filosofie Benthama jako až sekundární, které je vyústěním jeho ontologie a analýzy jazyka. Princip užitku, který je založen na naturalistické ontologii a jazykové teorii fikcí, bude objasněn pomocí klasifikace entit a operací parafráze a frazeoplerózy.

plakát_kopecký