Jiří Kalous
Všechno, co jste kdy chtěli vědět o sexu
(ale báli jste se zeptat)

23. 03. 2015

Anotace
Přes všechny procesy sekularizace společnosti a naturalizace morálky, i přes údajnou všeobecnou demoralizaci, je sex stále pojmem, který v diskursivním užití dovede v řadě situací leckoho uvést do rozpaků – o praxi, k tomuto pojmu se vážící, ani nemluvě. V příspěvku bude hájena koncepce sexu jako určitého druhu společenské praxe, ke které lze normativně přistupovat jen v soukromé sféře, a to výhradně ze strany participujících subjektů, a která by v té veřejné, zejména pak v oblasti práva, měla být bez výjimky očištěna od všech normativních nároků, které nemohou být derivovány z generických etických principů.

plakát_kalous