Aleš Horák
Morální subjekt v rámci teorie identity
23. 02. 2015

Anotace
Příspěvek pojednává o vlastnostech morálního subjektu s ohledem na teorii identity. Konkrétně jsou představeny psychologická koncepce (Derek Parfit) a animalismus (Eric T. Olson). Teorie jsou představovány s přihlédnutím k jejich významu pro etiku. Jsou zhodnoceny jejich pozitivní dopady na morální zkoumání, stejně jako jejich možná kritika a nedostatky. V závěru je pak představena možná syntéza obou přístupů a ukázány její pozitiva pro řešení obtíží obou zmíněných přístupů. Rovněž se pokusím ukázat i další dopady tohoto mého pojetí etického subjektu na některé problémy aplikované etiky.

plakát_horák