Aleš Merenus
Hledání dokonalého jazyka a absolutní pravdy v české modelové hře 60. let
08. 12. 2014

Anotace
Modelová hra představuje dramatický žánr, který plní roli jakési filozofické laboratoře, kde obvykle dochází k ztělesnění a zdivadelnění abstraktních filozofických kategorií, jejichž prostřednictvím dramatický autor zkoumá skutečnost a zejména stav soudobé společnosti. Přednáška bude zaměřena na dvě modelové hry, z nichž první varuje před nebezpečím nadvlády byrokratického jazyka, který přestal plnit svou základní komunikační funkci (Havlovo Vyrozumění) a druhá se zase vysmívá marné snaze najít absolutní pravdu v prostředí totalitního systému, který je založen na přetvářce, mocenském nátlaku a všudypřítomném špehování (Kunderova Ptákovina).2014-12-08-Merenus,Aleš-plakát