Tereza Kunešová
Proměny pojmu umění
24. 11. 2014

Anotace
Pojem a definice umění prodělaly v dějinách velkou proměnu. Dříve neměl vzdělaný člověk problém rozpoznat, co je a co není umění. V průběhu staletí se tato situace začala komplikovat. Cílem tohoto příspěvku je představit klíčové události, jež měly za následek problematizaci tohoto pojmu, a nastínit základní koncepce definic umění 2. poloviny 20. století.
2014-11-24-Kunešová-Plakát-web