Klára Židková
Věci, slova, autor, smrt. Nástin filozofických problémů fotografie
10. 11. 2014

Anotace
Obklopuje nás čím dál větší množství fotografických obrazů. Vznikají zdánlivě jasně a přímočaře. Představu jasnosti, přímočarosti, „objektivity“ často přenášíme do samotného hodnocení fotografií. Cílem příspěvku je představit klíčová témata a základní názorové pozice, v jejichž rámci se tradice teoretické reflexe fotografie odvíjí. Jaký je vztah fotografie k fotografovaným věcem? Odkud se bere význam fotografie? Jaký je poměr fotografa k jeho snímkům? Jaký je vztah fotografie a času? Nástin těchto otázek může fotografii představit v novém světle. Jako obraz všudypřítomný, leč nejednoznačný a sporný.

2014-11-10-Židková,Klára-plakát-fin