Barbora Lungová
Světy umění mají svá patra
27. 10. 2014

Anotace
Příspěvek se bude vztahovat k praktickým dopadům „vágních“ a „čistých“ estetických kritérií na každodenní umělecký provoz. Bude zkoumán vztah mezi reputací galerií nebo umělců a jejím vlivem na organizaci uměleckých učilišť s ohledem jak na oficiální hodnocení dle Registru uměleckých výkonů, tak na neoficiální reputaci mezi „insidery“. Budou také probírány revoluce na uměleckých školách, které probíhají ve vlnách ve jménu svatých válek za dobrý vkus.

2014-10-27-Lungová,Barbora-plakát-big