Petra Skřiváčková
Virtuální realita: interaktivní technologie a lidské tělo
13. 10. 2014

Anotace
Umění, které by nemohlo vzniknout bez spolupráce s techniky a vědci. Umění, které aktualizovalo diskuzi nejen o obecném vztahu člověka k technologiím, ale také o dualismu lidské mysli na jedné straně a fyzického těla na straně druhé. Mluvíme zde o umění virtuální reality. Jaká očekávání měli IT specialisté a vědci od vývoje virtuální reality a jaké otázky posléze přinesla do umění a celkové společensko-kulturní sféry? Na tyto otázky hledáme odpovědi prostřednictvím analýzy uměleckých děl pracujících s odtělesněním, konceptem mizejícího těla a virtualizací jako s ústředními tématy umělecké tvorby.

2014-10-13-Skřiváčková-Plakát-komplet-zvětšeno