Lukáš Likavčan
Umelecké stratégie vo vedeckom výskume
29. 09. 2014

Anotace
Čo sa stane, keď prehlásime svoj vedecký výskum za umelecké dielo? Akým spôsobom môžeme ako sociálni vedci benefitovať z využívania umeleckej infraštruktúry a osvojovania si metodických postupov typických pre súčasné umenie? Na pôde inštitucionálneho prístupu k umeniu a sociálnej ontológie aktérskych sietí bude v tejto prednáške na konkrétnych príkladoch predstavená aplikácia umeleckých stratégií pri prekračovaní bariér, ktoré sú vedcom kladené v momente, keď sa púšťajú do interdisciplinárneho, politicky angažovaného alebo spoločensky kontroverzného výskumu.

2014-9-29-Likavčan,Lukáš-plakát-fin