Akce

27. 11. 2019 Neri Marsili

Neri Marsili Fiction and Deception 27. 11. 2019 Spolek BRAK si Vás dovoluje pozvat na druhou přednášku tohoto semestru. Neri Marsili ve středu 27. 11. 2019 prosloví přednášku s názvem „Fiction and Deception“. Budeme se na Vás těšit! Anotace Philosophers have long tried to conceptualise the difference between fictional and non-fictional discourse. No matter how […]

29. 10. 2019 Linda Tvrdíková

Linda Tvrdíková Proč nejsou rozumová odůvodnění naší volby dostatečná? 29. 9. 2019 Spolek BRAK si Vás dovoluje pozvat na první přednášku tohoto semestru. Mgr. Bc. Linda Tvrdíková v úterý 29. 10. 2019 prosloví přednášku s názvem „Proč nejsou rozumová odůvodnění naší volby dostatečná?“ Budeme se na Vás těšit! Anotace Filosofie, právo a věda – mají […]

16. 5. 2019 Markéta Poledníková

Markéta Poledníková Filosofické základy efektivního altruismu 16. 5. 2019 Anotace Efektivní altruismus (EA) je nové globální hnutí v oblasti filantropie, jehož stoupenci kladou důraz na užití racionality a vědeckých poznatků k tomu, aby s omezenými alokovanými zdroji co nejvíce zlepšili svět. V první, popularizační části přednášky budou představena témata, kterými se EA zabývá (např. světová […]

18. 4. 2019 Radek Návrat

Radek Návrat Ubavit se k smrti 2.0 18. 4. 2019 Anotace Energetické nároky informačních technologií (IT) jsou rostoucí a jako takové tedy propojené s problematikou klimatické změny. Kromě toho, že v dynamice naznačeného vztahu funguje pozitivní zpětná vazba, však na tento problém může být nahlíženo i z estetického hlediska. Přenos a zpracování informací, jež jsou […]

29. 11. 2018 Martin Vacek

Martin Vacek Fikcia ako metodologický prístup v metafyzike 29. 11. 2018 Anotace V prednáške predstavím filozofickú metodológiu, ktorej nevyhnutným predpokladom je fikčný diskurz. Nevyhnutnosť daného predpokladu zdôvodním nasledujúcim argumentom: 1. Pravdivosť metafyzických teórií nás zaväzuje k ich ontologickým záväzkom. 2. Je nerozhodnuteľné, ktoré metafyzické teórie sú pravdivé. C. Správna analýza metafyzického diskurzu by mala predpokladať […]